Választási programunk

Szerethető várost építünk

A Budaörs Fejlődéséért Egyesület választási programja

 

BUDAÖRS – A VÁLLALKOZÓBARÁT VÁROS

Budaörsre hozzuk a legfejlettebb technológiákat

Élére állunk a különböző új, érdekes, innovatív, jövőbe mutató kezdeményezéseknek, hogy Budaörs – szlogenjéhez híven (innovatív város, Innovacity) – valóban az újítások fővárosává váljon.

Újabb forrásokat tárunk fel a helyi fejlesztésekre

Kihasználunk minden hazai és főleg külföldi pályázati lehetőséget, különös tekintettel a közvetlen brüsszeli források megszerzésére.

Támogatjuk a helyi vállalkozásokat

Mindent elkövetünk, hogy a sikeres nagyvállalatok továbbra is úgy érezzék, hogy Budaörssel jól választottak. Pályázatokkal, együttműködésekkel, kapcsolatépítéssel erősítjük a kis- és középvállalkozások helyzetét. Alacsony szinten tartjuk a helyi adókat.

 

BUDAÖRS – AZ ÉLHETŐ, KOMFORTOS VÁROS

Folytatjuk a körültekintő, megfontolt városfejlesztést

Új városközpont kialakítására törekszünk a Templom tér környékén, az Óváros rehabilitációja mellett. Folytatjuk az út- és járdaépítési programot, a parkok, zöldfelületek fejlesztését, a vízelvezetési gondok enyhítését.

Térségi kulturális központtá válik Budaörs

Tovább fejlesztjük, színesítjük Budaörs vonzó kulturális és szabadidős kínálatát, növeljük a fesztiválok jelentőségét, új kulturális színtereket hozunk létre.

Középpontba állítjuk a fenntarthatóságot

Egyre szélesebb körben támogatjuk az energiatakarékos rendszerek kiépítését, ösztönözzük az alternatív energiaforrások alkalmazását. Környezettudatos fejlesztésekkel óvjuk természeti értékeinket.

Tovább javítjuk a közbiztonságot

A közbiztonság terén célunk a rendőrség további támogatása, a térfi gyelő kamerarendszer kiterjesztése, a közterület-felügyelet megerősítése, a polgárőrség támogatása. Szociális alapon működő támogatási rendszert dolgozunk ki a lakások biztonságosabbá tételére.

Lobbizunk a jobb közlekedési lehetőségekért

Nem mondunk le továbbra sem arról, hogy személygépkocsi-használat nélkül, kötöttpályás közlekedési eszközzel lehessen bejutni városunkból Budapestre. Jelenleg reálisabbnak látszik az elővárosi vasút fejlesztése, mint a 4-es metró folytatása, ezért az előbbi mellett is lobbizni fogunk. A városon belüli közlekedést a lakossági igényekkel összhangban fejlesztjük; a budaörsiek számára kedvező parkolási rendszert alakítunk ki.

 

BUDAÖRS – A SZOLGÁLTATÓ, EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁROS

Tovább javítjuk a közszolgáltatások színvonalát

Célunk a szolgáltatások magas színvonalának megőrzése és továbbfejlesztése. Folyamatos feladat az óvodák, bölcsődék, iskolák igényeknek megfelelő bővítése, a szociális és egészségügyi ellátórendszer állandó korszerűsítése, utóbbi esetében elsősorban a várakozási idők rövidítése.Tovább fejlesztjük a Városháza szolgáltatásait, gyors, szakszerű (és online) ügyintézést biztosítunk, a lakossági igények szerint.

Fejlesztjük a lakossági kommunikációt és az egyeztetések rendszerét

A lakosság döntésekbe való bevonása, véleményének kikérése továbbra is elsőrendű célunk és feladatunk, ezt közvélemény-kutatásokkal, lakossági fórumokkal, valamint a Segít a hivatal projekt fejlesztésével kívánjuk megvalósítani.

Középpontba állítjuk a fiatalok helyzetének javítását

Ösztönzőrendszert dolgozunk ki annak érdekében, hogy a fi atalok ne hagyják el a várost (Fecskeház, lakhatási és elhelyezkedési támogatás stb.) Az Ifjúsági Klub, a Zichy-major és a régi postaépület fejlesztésével a szórakozási és a kikapcsolódási lehetőségeket bővítjük.

Javítjuk az idősek helyzetét

Új klub épül a nyugdíjasoknak, bővítjük az idősotthont, javítjuk az egyedül élők otthoni biztonságérzetét.

Bevezetjük a helyi szószólók rendszerét

A sérülékeny csoportok érdekérvényesítő képességének javítása érdekében létrehozzuk és tartósan támogatjuk a helyi szószólók rendszerét. Első lépésként egy esélyegyenlőségi helyi ombudsman kezdheti meg a működését, aki részt vesz a helyi döntések előkészítésében, véleményezésében.