Konferenciát rendeztünk a Helyi Önkormányzatok Napján

Budaörs nézőpontjából az önkormányzatiság lebontásának első lépése volt: a Budaörsi Kistérség megszüntetése, majd az, hogy a járásközpont Budaörsről Budakeszire került. Már nem cél a szubszidiaritás érvényesülése - fogalmazott Wittinghoff Tamás polgármester a 2017. szeptember 28-án, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából a budaörsi városházán rendezett konferencián.
 - Budaörs nézőpontjából az önkormányzatiság lebontásának első lépése volt: a Budaörsi Kistérség megszüntetése, majd az, hogy a járásközpont Budaörsről Budakeszire került. Már nem cél a szubszidiaritás érvényesülése - fogalmazott Wittinghoff Tamás polgármester a 2017. szeptember 28-án, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából a budaörsi városházán rendezett konferencián.

 

A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából 2017. szeptember 28-án Budaörsön a Magyar Önkormányzatok Szövetsége konferenciát szervezett, melyen a tagokon kívül a környező települések polgármesterei is ott voltak.


A rendezvényt megnyitó Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke, a köszöntő beszédet tartó Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere, mint házigazda és Schmidt Jenő polgármester,  a Tab Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől (TÖOSZ) egyetértettek abban, hogy számos olyan jogszabály lépett életbe az elmúlt években, melyek korlátozzák az önkormányzatok önállóságát és olyan feladatokat központosított az állam, amelyeket – legalábbis ahol megvannak hozzá a feltételek – helyben hatékonyabban lehet megoldani.


Gémesi azt a kérdést tette fel önmagának, hogy lehet-e ünnepeli ezen a napon, amit 2000-ben emelt a jeles napok sorába a magyar országgyűlés. Nem igazán – felelte -, mert azóta a sok változás nem jó irányba vitte az önkormányzatokat, beszűkült a mozgásterük. Ami pozitívum, hogy sok település polgármestere még nem adta fel és elkötelezett munkát végez. A központosítás helyett a feladatok visszaosztása lenne a megoldás, részben a települési önkormányzatokhoz, részben a mára kiüresített megyékhez, de hatékonyság szempontjából és nem politikai hatalmak alkuk, játszmák részeként – mondta a gödöllői polgármester.

 

Hopkó Iván  a Raiffeisen Bank Zrt. osztályvezetője az önkormányzatoknak nyújtott szolgáltatásaikat mutatta be. A kormány képviseletében pedig Dukai Miklós a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára kapott szót.


Wittinghoff Tamás előadásának a témája: az önkormányzatok működése, a polgármesterek szerepe a településfejlesztésben.

 

„A kora középkorban kemény harcot vívtak a városok az autonómiájukért. Ehhez mind a mai napig ragaszkodnak is a fejlett világban. A városok az egész ország fejlettségét szolgálták, így mindenkinek érdeke volt a megerősítésük, és így van ez napjainkban is” – mondta Budaörs polgármestere.  Az önkormányzatiságot a fejlett világban a következők jellemzik: a lokalizmus újra felfedezés; a helyi autonómia erősödése; a civil társadalmi részvétel erősödése; gazdasági szereplők bekapcsolása a helyi fejlesztésbe. Továbbá a társadalmi felelősségvállalás helyi, szektorközi rendszerének erősödése; a helyi közmenedzsment professzionalizálódása; a hálózatosodás – nemzeti és nemzetközi szinten.

 

Ezzel szemben a magyarországi helyzet: kiszámíthatatlan jogi és finanszírozási környezet; nem normatív támogatási rendszer, egyedi pénzosztogatással vagy elvonással. Folyamatos átszervezések, változások, bizonytalanság; az önkormányzatiság és az autonómia leépítése. Az önkormányzatoknál hagyott állami feladatok folyamatos csökkenése; centralizáció és irracionális átszervezési döntések mind több területen. Az anyagi erőforrások szűkítése, a gazdálkodási szabadság csökkenése.

 

Budaörs nézőpontjából az önkormányzatiság lebontásának első lépése volt: az ország legfejlettebb kistérségének számító Budaörsi Kistérség megszüntetése, majd az, hogy a járásközpont Budaörsről a feleannyi lakosú, egysávos úton megközelíthető, politikailag lojális Budakeszire került. Már nem cél a szubszidiaritás érvényesülése – fogalmazott Wittinghoff Tamás. Majd arról beszélt, hogy a Budaörsről elkerült ügyek – a gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyek, az okmányokkal és nyilvántartásokkal kapcsolatosak, a szabálysértés, az engedélyezési és csúcspontként az építéshatósági ügyek, amit jelenleg öt különböző helyen kell intézni – mind-mind e feladatok ellátásának a romlásával jártak. A budaörsi polgármester érintette az iskolák államosítását, a hulladékkezelés átszervezésével járó problémákat, az ASP (Application Service Provider) informatikai rendszer kötelező alkalmazásának ellentmondásait,  majd összegezte, hogy az oktatási intézmények teljes körű államosítása miként szolgáltat ürügyet arra a kormánynak, hogy a neki nem tetsző, sikeres önkormányzatokat teljesen ellehetetlenítse. Budaörsöt sújtotta ugyanis a legdurvábban az úgynevezett „szolidaritási hozzájárulás”, tőlünk ezen a címen 2,1 milliárdot vontak el. Bár az állam ellen indított pert első fokon megnyertük, de az elvont pénz tényleges visszaszerzése még távoli jövő.