Jelentős közcélú fejlesztéseket kíván megvalósítani a Bauhaus Budaörsön

A Decathlontól nyugatra elterülő jelenleg gazos, cserjés területen áruházat készül építeni a Bauhaus barkács- és építőanyag-áruházlánc. Az önkormányzat hosszas tárgyalásokkal elérte, hogy a fejlesztő több közcélú beruházást is megvalósítson, amelyek eredményeként javulni fog a környék és a város lakosságának életminősége, amit előzetes hatástanulmány is igazol.
  

Önkormányzatunk minden eddig megvalósult és ezután létrejövő beruházás során kiemelt szempontnak tartja, hogy a fejlesztések az itt élők érdekeit szolgálják, és a létrejövő projektek a környezet szempontjából is kedvezőbb körülményeket teremtsenek a város lakói számára. Így épültek a városban - beruházásokhoz kapcsolódó közcélú fejlesztésként - felüljárók, elkerülő utak, parkok stb.

 

A mai napon (2017.09.21.) több online lapban cikk jelent meg a tervezett Bauhaus-beruházással kapcsolatban, amelyekben félreértések – esetenként direkt ferdítések – láttak napvilágot a projekt kapcsán. Ezek tisztázása érdekében önkormányzatunk az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot a beruházással kapcsolatos tényekről.

 

Budaörs városa abban (is) különbözik a magyarországi települések többségétől, hogy nálunk a döntéseket hosszas és alapos előkészítés előzi meg, amelynek során minden érintettnek módja van arra, hogy álláspontját kifejtse, érveljen mellette, és ezeket az érveket figyelembe is vesszük. A tervezett Bauhaus-beruházás kapcsán is hosszas egyeztetések voltak, és vannak folyamatban, hiszen az egy évvel ezelőtt napvilágra került elképzelések az önkormányzat számára is elfogadhatatlanok voltak. Időközben azonban sikerült elérni, hogy a beruházó számos közcélú fejlesztés megvalósítását is vállalja, maximálisan szem előtt tartva mind a környék, mind a város lakosságának érdekeit.

 

A kérdéses terület közvetlenül az autópálya mellett helyezkedik el, a Decathlontól nyugatra. A területre a hatályos szabályozás szerint bármilyen gazdasági épület építhető, így csupán idő kérdése volt, hogy mikor és milyen beruházás valósul itt meg.

 

Ezen a területen található az Immochan magántulajdonában lévő két telek, amelyek mérete mintegy 35 000 m2. Ezek a telkek igen nagy – több mint 8000 nm alapterületű –, többszintes épület felépítését teszik lehetővé jelenleg is. A tulajdonos ezeken a telkeken akár a teljes növényzetet is kiírthatná, a forgalmat pedig ráengedhetné a jelenlegi közútra, a Baross utcára.

 

A tervbe vett beruházáshoz szükséges terület kb. 10%-nyi része ugyan önkormányzati tulajdonban van (ez a megszűnt HÉV-vonal helye, jelenleg „kivett út” jelöléssel), ez a tulajdonosi pozíció azonban nem elegendő ahhoz, hogy az önkormányzat az Immochan-nak a Decathlonhoz közelebb eső két telkén bármilyen beruházást megakadályozzon. Ahhoz azonban igen, hogy tárgyalásokat folytassunk a teljes területen tervezett beruházásról, és próbáljunk olyan helyzetet kialkudni, ami a helyben lakóknak és az egész városnak is kedvezőbb. Ez természetesen a beruházónak is érdeke, ezért is hajlandó engedményekre.

 

A Bauhaus által tervezett fejlesztési elképzelés megvalósításához Budaörs Város Településszerkezeti Tervének, és helyi építési szabályzatának (HÉSZ) módosítása is szükséges. Ezt az önkormányzat tudja végrehajtani (szemben az építési engedély kiadásával vagy az erdőkivonás engedélyezésével, amelyekre az önkormányzatnak nincs ráhatása). A HÉSZ módosításához természetesen feltételeket támasztottunk. 

 

Önkormányzatunk a tárgyalások legelején rögzítette, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan a terület közlekedési elemeinek fejlesztése, a jelenleg forgalmas Baross utca tehermentesítése, a zöldfelület nagy részének valamint a tervezett áruház és a lakóövezet között egy zöld védősávnak a megtartása szükséges. A tárgyalások eredményeként biztosított, hogy az új áruház forgalma csak a szervizút felől történhet, és összességében a beruházás nem zavarhatja a telek mögötti lakóházak nyugalmát.

 

A beruházó mindezt maximálisan elfogadta, és további fejlesztéseket is vállalt, amelyeket – ha létrejön a beruházás - egy olyan településrendezési szerződésben rögzítünk, amely alapján ezek a vállalások az ingatlanok tulajdoni lapjára is rákerülnek.

 

A beruházó vállalásai a következők: a 3 hektár erdő művelésből való kivonásának ellentételezéseként 6 hektár erdőt telepít, felét Budaörs területén értékes tölgy- és cserfákkal. Fizikailag csak 1,5 hektár jelenleg elhanyagolt, bozótos bokros-fás terület szűnik meg, az ugyanekkora területű, ott megmaradó, eddig használhatatlan invazív akác-állományt az áthatolhatatlan aljnövényzettől kitisztítják és pihenőparkot alakítanak ki, sétautakkal, közvilágítással, pihenőszigetekkel. Az áruház lakóházak felé eső felén pedig a növényzet 10-17 m széles zöld védősávként marad meg.

 

A terület közlekedési helyzetét fogja javítani, hogy a már ott működő áruházak (Auchan, IKEA, Decathlon) és az autópálya közé 3 új körforgalmat építenek, amelyek révén kialakulhat végre a jelenleg egyirányú szervizút hiányzó Ny-K-i iránya. Ez nagyban fogja segíteni a Baross utca tehermentesítését. Vállalja továbbá a beruházó egy közeli játszótér modernizálását is, szintén a környéken élők jobb életkörülményei biztosítása érdekében.

 

Összességében maga a tervezett épület a leendő pihenőpark előtti zajvédő fallal együtt a jelenlegi helyzethez képest jelentősebb védelmet nyújt a mögötte lévő lakóházaknak, mind a zajvédelem, mind a szállópor tekintetében. Ezt – mivel a kérdést kiemelt szempontként kezeltük és méréseket végeztettünk, szimulációt készíttettünk – az erről készült tanulmány is igazolja.